zdielať

Mladí vedci majú sľubnú budúcnosť

výskum - ousa chea gKUC4TMhOiY unsplash scaled - Mladí vedci majú sľubnú budúcnosť

Podľa Európskej Komisie má Slovensko problém nájsť odborníkov v oblasti vedy a výskumu. Neočakáva sa ani žiadne zlepšenie. Počty študentov bakalárskeho a magisterského štúdia boli v roku 2009 na úrovni 140,7 tisíc a do roku 2018 klesli na 95,8 tisíc. To je o 44, 9 tisíc študentov menej! Slovensko má preto aj veľmi malý počet mladých vedcov a výskumníkov. Môže za to na jednej strane demografický vývoj, lebo menej narodených detí automaticky znamená menej študentov. Na druhej strane je príčinou aj to, že deti neláka venovať sa vede a výskumu, alebo nie sú k tomu vedené rodičmi, alebo učiteľmi. Mladí vedci a výskumníci však majú sľubnú budúcnosť na Slovensku aj v zahraničí.

Európska Únia v nasledujúcom období plánuje investovať nielen do vzdelania vedcov a výskumníkov. Okrem tých klasických cieľov, ako zvyšovanie kvality vysokých škôl, zvyšovanie záujmu podnikateľov o spoluprácu so školami a inovácie technológií, prichádza komisia so zaujímavým návrhom. Chceli by  formou dotácií podporiť mladých výskumníkov do 40 rokov, ktorí chcú rozvíjať svoju kariéru na Slovensku a spolupracovať aj s inštitúciami Európskej Únie. To je hudbou budúcnosti pre každého mladého vedca. Deti a mladí ľudia, ktorí majú talent na matematiku, technológie a chuť na sebe pracovať, by sa určite mali vydať cestou vedy a techniky. Je to náročná cesta, ale prinesie zaslúžené ovocie. Pokiaľ máte deti a neviete na akú školu ich prihlásiť, alebo sami uvažujete nad školou pre seba – odporúčame zameranie na vedu a techniku.

Na Slovensku máme viacero kvalitných univerzít, ktoré sa venujú vede a technike. Medzi tie najlepšie patria: Slovenská Technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave alebo Žilinská Univerzita. Pokiaľ by ste si nevedeli vybrať zo štátnych vysokých škôl, je aj mnoho súkromných akademických inštitúcií, ktoré sú technicky zamerané. Napríklad Dubnický technologický inštitút alebo známa Paneurópska vysoká škola. Vedcov a výskumníkov čakajú zlaté časy.

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/politika-sudrznosti-eu/programove-obdobie-2021-2027/index.html

Kategórie:

Podobné články