zdielať

Vieš čo znamenajú tieto 3 gestá?

- photo 1592966554798 bdc154f077d5 - Vieš čo znamenajú tieto 3 gestá?
Persons hand Priscilla Du Preez

Gestá sú konkrétne pohyby tela či rúk, ktoré prinášajú zmysel ostatným ľuďom. Dôležité je, že gestá môžu byť rôznorodo interpretované v závislosti od kultúr. Gesto, ktoré je v jednej kultúre prijateľným znakom, môže v druhej kultúre predstavovať nevhodný znak.

PALEC HORE

Toto gesto môže byť rôznorodo interpretované v každej kultúre. V Austrálii, USA, Južnej Afrike, Singapure a na Novom Zélande má toto gesto 3 významy. Niekde je interpretované, ako dobrý znak, niekde ako prejav vulgarizmu. Stopári týmto znakom dávajú najavo, že potrebujú odvoz. Iní ľudia iba prezentujú, že je všetko v poriadku. Zaujímavé je, že v kultúrnom prostredí Grécka znamená toto gesto vulgarizmus. A preto v Grécku nikdy nestopujte, pretože Gréci tento akt vnímajú v zmysle „choď do čerta.“ Rovnako tak aj v Bangladéši je toto gesto vnímané podobne. Palec je považovaný za najsilnejší prst na ruke, ktorý prezentuje znak sily. Kombináciou gesta palec hore s inými naznačuje práve palec nadradenosť. V praxi si to môžeme ilustrovať napríklad na tom, keď ľudom trčia palce z vreciek.

PÍSMENO V

Existuje teória, že toto gesto vzniklo u anglických lukostrelcov, ktorí pomocou 2 prstov napínali tetivu. Pre lukostrelca bolo najväčšou hanbou odseknutie týchto 2 prstov. Čoskoro sa u Britov stalo toto gesto provokatívnym voči nepriateľom, ktorým dávali najavo, že ešte nestratili svoje schopnosti. Toto gesto je bežne používané v Austrálii, na Novom Zélande a vo Veľkej Británii a v tomto kontexte predstavuje vulgarizmus. Bývalý britský minister vojny Winston Churchill počas druhej svetovej vojny využíval tento symbol, ako znak víťazstva. Konkrétne v tomto prípade smeruje dlaň smerom von. Ak je použité gesto s dlaňou ku hovoriacemu predstavuje to urážku. V USA má toto gesto 2 významy. Jedno je s dlaňou smerujúcou von a druhé dnu. Na základe toho sa v USA odvolávajú na víťazstvo a mier, kedy po vojne vo Vietname prijali aktivisti toto gesto, ako znak mieru. Postupom času príslušníci hippies toto gesto prehĺbili a stalo sa všeobecne známym.

KRÚŽOK

Gesto, ktoré v každom kultúrnom prostredí predstavuje rozličné vnímanie je krúžok. Rozšírilo sa v USA na začiatku 19.storočia, kedy novinári vymysleli skratky. O pôvode skratky OK existuje veľa teórii. Krúžok je vytvorený z palca a ukazováka a do sveta sa rozšíril vďaka anglicky hovoriacim ľudom, americkým filmom a TV. Vo Francúzku či Belgicku toto gesto znamená 0 alebo nič. V oblasti gastronómie vo Francúzku sa preto neodporúča používať toto gesto. Paradoxne v Japonsku je toto gesto vnímané ako peniaze. Keď v Japonsku toto gesto ukážete Japoncovi, môže si myslieť, že ho žiadate o úplatok. Keď v Grécku tento symbol ukazuje človek človeku, myslí si, že je homosexuál. V Turecku, arabských krajinách a Latinskej Amerike  skratka ok predstavuje urážku.

ZDROJE:

Peas, A. Peas, B. Řeč těla, 2011

Kategórie:

Podobné články

mmnt.sk
Close Cookmode