zdielať

Assisi – rodisko svätého Františka z Assisi-časť 2

frantisek z assisi - IMG 0578 - Assisi – rodisko svätého Františka z Assisi-časť 2
Ingrid Hudecová

V roku 1181 sa v Assisi narodil, prežil a aj dožil svoj život Svätý František z Assisi, ktorý sa narodil pod menom Giovanni Battista Bernardone. František sa narodil do bohatej rodiny a jeho mladosť bola charakteristická viac menej bezstarostnosťou. Jeho otec Pietro di Bernardone bol zámožným obchodníkom so súknom. Matka sa volala Giovanna a pravdepodobne pochádzala z Provensálska. František bol pokrstený ako Giovanni, sl. Ján, po vzore Jána Krstiteľa. Avšak po tom, ako sa jeho otec Pietro vrátil z obchodnej cesty po Francúzsku rozhodol sa zmeniť mu meno na Francesco, pretože nechcel aby jeho meno odkazovalo ku Bohu, nakoľko z neho chcel mať obchodníka.  A rovnako, aby jeho meno vyvolávalo obdiv ku Francúzsku.

frantisek z assisi - IMG 0588 699x1024 - Assisi – rodisko svätého Františka z Assisi-časť 2

V roku 1199  vypukla v Assisi občianska vojna, čo sa stalo tragickým momentom v histórii mesta. František z Assisi bojoval na strane mešťanov a na základe toho padol zo zajatia v roku 1202. Toto zajatie malo významný vplyv pre Františka a jeho budúci život. Počas väznenia mal čas na zamyslenie sa nad zmyslom života a nad tým, čo je v živote podstatné. Postupom času začal František pociťovať túžbu po duchovnom živote.

frantisek z assisi - IMG 0586 709x1024 - Assisi – rodisko svätého Františka z Assisi-časť 2

Po prepustení sa dal na duchovnú cestu, ktorá ho neskôr priviedla ku konverzii, resp. zanechaniu svetského života, čo ho motivovalo ku založeniu františkánskeho rádu. Toto obdobie zajatia bolo pre Františka z Assisi kľúčovým okamihom v jeho živote, ktorý sa následne obrátil ku nasledovaniu chudoby, láskavosti a cesty Ježiša Krista. Založenie františkánskeho radu ovplyvnilo celé západné kresťanstvo. František a jeho bratia hlásali oslobodenie sa od svetských statkov a pokušení. Existencia tohto rádu inšpirovala mnohých ľudí a v roku 1212 zavítala do Assisi talianska šľachtičná Chiara di Bernardino, resp. zakladateľka Rádu svätej Kláry, t. j. klaristiek.

frantisek z assisi - IMG 0584 690x1024 - Assisi – rodisko svätého Františka z Assisi-časť 2

Pozemský život sv. Františka sa skončil 3. októbra 1226. v roku 1228 bol pápežom Gregorom IX. Vyhlásený za svätého a v roku 1939 ho pápež Pius XII. Vyhlásil za patróna Talianska. V neposlednom rade bol František z Assisi pápežom Jánom Pavlom II. vyhlásený za patróna ekológov. Dva roky po smrti bol založený nad jeho hrobom kostol, o ktorom sa dočítaš v tomto príspevku.

zivotopisysvatych.sk

Kategórie:

Podobné články

mmnt.sk
Close Cookmode