zdielať

Joga- kultúrna praktika Indie

joga - photo 1504686740608 f31434d038e6 - Joga- kultúrna praktika Indie
Mysuru, India Spirit of Chamundi David Kuba

V dnešnej dobe je joga praktizovaná takmer na celom svete. Joga je indická tradícia, ktorú v súčasnosti a v nespočetných formách praktizujú milióny ľudí. Slovo joga pochádza zo sanskritského jazyka a odkazuje ku spojeniu. Joga sa zrodila z uvedomenia si neuspokojivého charakteru ľudského stavu a v priebehu stoviek rokov sa formovala tak, aby zodpovedala potrebám kultúry v ktorej bola integrovaná.

ČO JOGA PREDSTAVUJE PRE NAŠU SPOLOČNOSŤ?

  • Joga vytvára pozitívny priestor s odkazom ku vhodnému prístupu k životu, vzťahu k iným, tréningu tela, duše a mysle.
  • Joga veľmi podporuje emočnú a intelektuálnu stránku človeka. Môžem povedať, že joga holisticky rozvíja človeka a akcentuje jeho fyzické, mentálne a duševné potreby. Jej pozitívny účinok na indickú spoločnosť od zdravia a medicíny až ku vzdelávaniu a umeniu uznala aj organizácia UNESCO, ktorá jogu v roku 2016 integrovala do svetového kultúrneho dedičstva.
  • Primárnym cieľom je podpora sebarealizácie keďže v súčasnosti sa joga vníma, ako nástroj seba-rozvoja. „Joga dneška“ človeku dodáva benefit krásy, sily, flexibility a pomáha eliminovať stres. Človeku dovoľuje vytvárať slobodný názor, ktorý si človek môže kombinovať s inými svetonázormi a praktikami, ktoré sú dostupné na globálnom trhu.

KULTÚRNA PRAKTIKA INDIE

  • V súčasnosti sa na svete praktizuje mnoho populárnych techník, ktoré sa snažia zachovať akúsi autentickosť jogy. Avšak umenie praktizovať jogu v indickej kultúre má osobitý význam ako súbor duchovných, fyzických a mentálnych cvičení. Formy jogy predstavovali najmä prostriedok meditácie, ktorý sa postupom času rozšíril a využíva sa v bojových umeniach a buddhizme. V súčasnosti je joga stále silne praktizovaná hinduistami a buddhistami v Indii, rovnako ako množstvom iných ľudí rôznorodých náboženstiev na celom svete, pretože sa stala prostriedkom pre nadobudnutie pohody u ľudí.
  • Joga je zložkou indickej kultúry, ktorá sa integrovala do materiálnej, sociálnej a duchovnej roviny kultúry. Filozofia tejto starodávnej praxe ovplyvnila rôzne aspekty fungovania spoločnosti v Indii, či už vo vzťahu k oblastiam ako zdravie a medicína alebo vzdelávanie a umenie. V našej západnej spoločnosti je hojne rozšírená Ajurvéda, ktorá predstavuje najstarší indický celistvý lekársky systém, ktorý zodpovedá zásadám zdravého spôsobu života. Vďaka ajurvéde by mal človek lepšie porozumieť sebe samému, pretože tento systém človeka vníma ako vzájomne prepojený komplex tela, energie, mysle a duše.
  • V kontexte vzdelania sa integrálna výučba jogy stala súčasťou vzdelávacieho procesu vo svete. Jej cieľom je viacúrovňové porozumenie ľudskej prirodzenosti. Na základe spojenia mysle s telom a dušou sa u jedinca vytvára väčšia fyzická a duševná pohoda, čo sú hodnoty jogy, ktoré vytvárajú ideálny celok princípov, ktorými sa ľudia v spoločnosti majú riadiť.
Kategórie:

Podobné články