zdielať

Asertivita je základnou vlastnosťou každého manažéra

time management - time 731110 1920 - Asertivita je základnou vlastnosťou každého manažéra

Jednou zo základných schopností manažéra je uplatňovať asertivitu kvôli rozvoju schopností svojich zamestnancov. Manažér by  tiež mal vyhľadať skúsenejších ľudí, ktorí by ho správne motivovali a pomohli mu vytvoriť ideálne prostredie pre svojich zamestnancov. Ak sa vo firme začne uplatňovať toto pravidlo, zrazu sa začnú ľudia na seba pozerať ako na kolegov a nie šéfov a podriadených.

Častý kontakt s ľuďmi

Pre udržanie správneho vzájomného vzťahu medzi manažérom a jeho podriadenými, je dôležitý častý vzájomný kontakt. Každý deň by mal manažér udržiavať rozhovory tvárou v tvár. Ak si niekto z tímu zaslúži pochvalu, netreba šetriť slovami. Ak naopak potrebuje podporu, treba mu ju poskytnúť, lebo ten človek si to bude vážiť a snažiť sa vyhovieť jeho požiadavkám. Aby mohol manažér svojich zamestnancov lepšie poznať, mal by si s nimi dohodnúť individuálne alebo skupinové stretnutia. Dôležité je vopred pripraviť tému, o ktorej sa bude rozprávať. Nemala by byť veľmi široká, ale ani úzka, lebo zamestnanci by sa mohli ponoriť do svojich vlastných myšlienok a prestali by konverzovať.  Pri neformálnej porade manažér uvidí, kto z jeho zamestnancov premýšľa akým spôsobom, prichádza s riešením alebo kladie vhodne postavené otázky. Už na začiatku by sa mali stanoviť pravidlá ako napríklad, že tieto porady budú povinné a zamestnanci nebudú meškať. Ďalej by si všetci mali uvedomiť, že cieľom tejto porady nie je vytŕčať z davu, ale spoznať sa, poprípade predniesť svoje vlastné návrhy a nápady na zlepšenie práce, ale aj  celkovej atmosféry vo firme.

Time management

Okrem toho, že by mal zamestnávateľ vyhradiť čas pre pracovné, ale i neformálne porady, mal by naučiť svojich zamestnancov správne si rozdeliť čas. Správne vymedzenie realistického času na pridelené úlohy zabezpečí väčšiu produktivitu. Keď ide o time management, platí pravidlo, že keď  človek očakáva viac, viac aj dostane. Okrem neho platí, že práca vždy trvá presne tak dlho, ako si to naplánujeme. Keď sa nám podarí zvládnuť ciele, môžeme mať uspokojenie z dobrého odhadu.   Na vytvorenie správneho cieľa a aj jeho časové rozdelenie sa používa akronym SMART. Písmeno S znamená specific(špecifické), M znamená measurable (merateľné), A znamená attainable (dosiahnuteľné), R znamená relevant(relevantné) a T znamená timebound (časový cieľ). Inak povedané, podľa tejto analýzy by sme mali stanoviť cieľ, ktorého výsledky budú špecificky merateľné a budú sa dať dosiahnuť v stanovenom časovom limite.

 Stanovenie cieľov- kladenie správnych otázok

Keď si chceme stanoviť cieľ, mali by sme počítať s tým, že jeho dosiahnutie nebude najľahšie. Ak nie sú ťažko náročné, mali by sme sa spýtať sami seba, či sú pre nás hodnotné. Skutočný cieľ by mal byť pre nás obrovskou výzvou, ktorá by preverila našu pevnú vôľu.

time management - man 871960 1920 1024x683 - Asertivita je základnou vlastnosťou každého manažéra
autor: Pixabay.comSkvelý time- management by mal byť základnou vlastnosťou manažéra, ale aj zamestnanca.

Dosahovanie cieľov

Ľudia si často stanovia cieľ ako nezáväzný sen. Cieľ by mal byť stanovený vopred, nie len ako neformálne poznámky napísané na poslednú chvíľu. Všetky aktivity by mali byť spísané v poradí, v akom budú nasledovať.

Ciele by mali byť v súlade s našimi hodnotami

Keď si stanovíme nejaký cieľ, mali by sme si byť istí, že tento cieľ predstavuje niečo, čo chceme v živote skutočne dosiahnuť. Nemôže to byť len niečo, čo si myslíme, že nám spraví dobré meno. Keď ich formulujeme, musíme si byť istí, že sú aj v súlade s našimi osobnými hodnotami.

Ciele formulujme pozitívne

Ciele musíme vždy formulovať pozitívne. Ideálne je vytvoriť zoznam plánov, aby sme ich mali v podvedomí. Musíme myslieť radšej na to, aby sme na ňom mali vždy napísané to, čo chceme dosiahnuť a nie to čo chceme ukončiť.

Ciele by mali byť detailné

Z dôvodu, že naše podvedomie nerozoznáva, či sú naše ciele dobré, alebo zlé, len sa ich snaží splniť, mali by sme si ich naformulovať detailne.

Víťazstvo získané kvôli imaginárnemu pozorovateľovi

Väčšina ľudí má pocit, že keď by písali svoj zoznam cieľov, majú za sebou niekoho, kto im bude pozerať cez rameno a hovoriť, že ich očakávania sú prehnane veľké. Nemali by sme nechať takéhoto imaginárneho pozorovateľa, aby ovplyvňoval naše rozhodnutia. Podstatné je to, čomu veríme, alebo aspoň chceme veriť.

Kategórie:

Podobné články

mmnt.sk
Close Cookmode