zdielať

Ako v sebe upokojiť búrku emócií

búrka emócií - tengyart DoqtEEn8SOo unsplash scaled - Ako v sebe upokojiť búrku emócií
Búrka emócií nastane keď ich prestaneme regulovať. Tengyart

Sheri Van Dijk je známou autorkou kníh, ktoré pomáhajú mladistvým aj dospelým ľuďom ovládať svoje emócie, porozumieť im a nenechať sa strhnúť búrkou, ktorá môže viesť ku katastrofe. Enormné tlaky zo strany spoločnosti, práce, rodiny, priateľov a zároveň chuť nestratiť sám seba a svoj voľný čas môžu v nás spôsobiť búrku emócií. Vybrali sme pár príkladov ako túto búrku obrátiť na slnečný deň.

Silné emocionálne reakcie sú súčasťou bytia všetkých ľudí. V správnom množstve emócie slúžia na to aby sme sa vedeli ochrániť, aby sme vedeli robiť rozhodnutia a aby sme vedeli rozlíšiť keď sa nám deje nejaká nespravodlivosť a reagovať na ňu. Emócie môžu byť bolestivé a znepokojujúce a preto sa potrebujeme naučiť ich ovládať. Nikdy nie odstraňovať! Ak emócie neregulujeme, tak môže prísť k seba-deštruktívnemu správaniu, poruchám príjmu potravy, poruchy nálady, úzkosti, dokonca až depresie.

Sheri identifikovala kľúčové body, ktoré by sme si mali pamätať ak chceme viac rozumieť našim emóciám a vyhnúť sa emočnej búrke.

  1. Emócie sú pre nás užitočné a majú účel. Poskytujú nám informácie o situáciách, v ktorých sa nachádzame.
  2. Emócie sú interpretácie faktov.
  3. K emočnej dysregulácii prichádza ak prestávame zvládať naše emócie zdravými a účinnými spôsobmi.
  4. Keď príde k tomu, že prestávate svoje emócie ovládať, tak ich pomenujte. „Pomenujte emóciu, aby ste ju skrotili.“ Identifikujete tak emóciu, ktorá sa vo Vás chystá na búrku.
  5. Akceptujte túto emóciu a nebojujte proti nej. Neživte v sebe myšlienku „takto sa nemôžem cítiť“.
  6. Predkloňte sa a zhlboka dýchajte.
  7. Konajte opačne. Ak Vás emócia, núti aby ste vybuchli spravte opak. Napríklad ak už máte toho príliš veľa a ešte navyše si vaše deti neupratujú hračky, tak možno po tomto procese regulácie Vášej frustrácie a hnevu zistíte, že potrebujete Vaše deti objať a povedať im, že ich máte rád/rada. Nie na nich nakričať.

Existuje aj cvičenie s názvom „stavy mysle“, ktoré môžete praktizovať. Pri náročných situáciách si predstavte, že v situácii namiesto Vás budú tri osoby. Jedna osoba predstavuje múdrosť, druhá logiku a tretia emóciu.  Predstavte si, čo by Vám povedal k danej situácii múdry človek, človek logicky uvažujúci a človek s emóciami. Takto dokážete analyzovať vo svojom živote jednoduché situácie.

psyche.co

Kategórie:

Podobné články