zdielať

Tieto asertívne práva by mal poznať každý z nás

asertivita - photo 1579591040267 cf4b1dfad982 scaled - Tieto asertívne práva by mal poznať každý z nás

Napriek rôznym náročným situáciám v životoch ľudí, ľudia by nemali so sebou manipulovať, ani s ich pocitmi alebo názormi. Hlavnou úlohou týchto asertívnych práv je nedovoliť človeku manipuovať so správaním iného človeka.

  1. asertívne právo: „Máš právo sám posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky, emócie a byť za ne zodpovedný.“

Väčšina ľudí sa nezhoduje v názore na to, čo je dobré alebo zlé. Manipulačný predsudok hovorí o tom, že človek nemá právo posudzovať sám seba, ale musí byť posudzovaný inými ľuďmi. V živote ľudí je veľmi dôležité uvedomiť si, že ide o každého vlastný život, ktorý závisí len od neho a nie od niekoho iného.

  1. asertívne právo: „ Máš právo neponúkať žiadne výhovorky a ospravedlnenia vysvetľujúce tvoje správanie.“

V tomto prípade hovorí predsudok o tom, že každý je zodpovedný za svoje konanie, ktoré by mal vedieť zdôvodniť. Preto nemusí používať žiadne ospravedlnenia a ani nadbytočné výhovorky a ani nemusí mať dôvod na to, aby sa ospravedlňoval.

  1. asertívne právo: „Máš právo posúdiť, či a nakoľko si zodpovedný za riešenie problémov ostatných.“

Väčšina ľudí má tendenciu riešiť záležitosti druhých a keď sa im to nepodarí, začnú ich ovládať zbytočné pocity viny. Pri tomto práve je dôležité odstránenie pocitu viny a zbavenie sa tendencie starať sa do životov ostatných, pretože takého správanie je veľmi manipulatívne.

  1. asertívne právo: „Máš právo zmeniť svoj názor.“

Predsudok hovorí, že keď si už raz vytvoríme názor, mali by sme sa ho aj držať. Pravdivé je, že človek by nemal svoje názory meniť príliš často. Na druhú stranu, časom sa všetci meníme a získavame nový pohľad na svet a tým pádom máme možnosť zmeniť názor.

  1. asertívne právo: „Máš právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný.“

Hovorí sa, že človek nesmie robiť chyby, a ak ich náhodou urobí, mal by mať pocit viny. To nie je pravda, pretože mýliť sa je ľudské a súčasťou každej práce sú aj omyly. Ak ich náhodou urobíme, neznamená to, že sme horší ako ostatní.

  1. asertívne právo: „Máš právo povedať, ja neviem.“

Každý z nás občas dostane otázku, na ktorú nevie odpovedať. Preto má každý jedinec právo použiť slovné spojenie ja neviem. Nemali by sme ju používať len vtedy, keď sme v nejakom odbore považovaní za odborníkov.

  1. asertívne právo: „Máš právo byť nezávislý od dobrej vôle ostatných.“

V prípade nezávislosti a dobrej vôle ostatných hovorí predsudok o tom, že ľudia, s ktorými prichádzame do styku, musia mať k nám vždy kladný vzťah. Potrebujeme ľudí, aby sme prežili. Pravdou je, že nemusíme vychádzať s každým. Každý človek si vyberá ľudí okolo seba, na ktorých mu záleží, a snaží sa vychádzať s nimi. Nech by sme sa snažili akokoľvek, so všetkými sa vychádzať nedá.

  1. asertívne právo: „Máš právo robiť nelogické rozhodnutia.“

V živote občas nastanú situácie, keď ľudia nedokážem vysvetliť, prečo konajú, tak ako konajú. Jednoducho cítia, že ich konanie je v danú chvíľu správne. Niektorí ľudia, ale dokážu zdôvodňovať, prečo by sme mali urobiť niektoré veci, napriek tomu, že ich nechceme. Preto je dôležité uvedomiť si, robiť logické rozhodnutia znamená, robiť rozhodnutia, ktorým rozumieme. V skutočnosti však je riešenie mnohých rozhodnutí mimo tento limit.

  1. asertívne právo: „Máš právo povedať ja ti nerozumiem.“

Schopnosť povedať vetu: „Ja ti nerozumiem“ nazývame aj sebaobranou slušného človeka. Nikdy nemusíme predvídať čo má druhý človek na mysli a ani predpokladať ako bude reagovať. Predsudok, ktorý je veľmi manipulatívny hovorí, že ľudia musia vedieť predvídať potreby druhých ľudí, bez toho, aby to tí ľudia povedali. V skutočnosti nie je povinnosťou človeka takto chápať ľudí.

  1. asertívne právo: „Máš právo povedať, je mi to jedno.“

V mnohých konfliktoch sa ľudia usilujú presvedčiť tých druhých tým, že za každú cenu presadzujú svoje tvrdenie. Asertívny človek vždy môže použiť vetu: „Je možné, že máte pravdu, ale ja to vidím ináč.“

 

Kategórie:

Podobné články