zdielať

Správate sa morálne?

rúško - filip bunkens OZAkiaVKBNs unsplash scaled - Správate sa morálne?
Pomáhajme sebe aj druhým Filip Bunkens

Už pred stáročiami filozofi riešili otázku morálneho správania sa a do dnešných dní je táto téma stále aktuálna. Počas pandémie sa často stretávame s ľuďmi, ktorí odmietajú nosiť rúško, hoci tým môžu ublížiť nie len sebe ale aj druhým. To je však iba kvapka v oceáne situácií, kedy sa musíme zamyslieť, či sa správame morálne.

Filozofi už dlhšie poznajú metódu, ktorá nám pomôže sa rozhodnúť či naše správanie bude správne. Stačí sa spýtať samého seba: „Čo keby to takto robili všetci?“ Pokiaľ sa nám predstava, že sa tak správajú všetci nepáči, je jednoznačné, že by sme mali tento krok prehodnotiť. Vedci pri svojich výskumoch zistili, že už deti od štyroch rokov vedia takto posúdiť, či to, čo sa chystajú spraviť, je správne alebo nesprávne. Nevedia však svoje myšlienky zdôvodniť. Z toho môžeme posúdiť, že už malé deti majú v sebe výchovou, alebo prirodzene, zakódovaný princíp, ako sa rozhodovať čo je správne a čo nesprávne konanie. Táto metóda sa nazýva koncept univerzalizácie. Dnes už často zákony nahrádzajú používanie univerzalizácie. Napríklad cestovanie bez zakúpenia cestovného lístka je zakázané. Keby všetci cestovali „na čierno“, nebolo by možné mať fungujúcu hromadnú dopravu.

Mnoho dospelých ľudí (priznajme si) na koncept univerzalizácie pozabudne a napriek naradeniam, ktoré smerujú k spoločnému blahu, sa rozhodnú proti nemu bojovať. To sa často stáva v oblastiach zdravia a ekológie. Ľudia neekologicky plytvajú jedlom, alebo vyhadzujú odpadky do prírody. Viete si predstaviť, že to začneme robiť všetci? Planétu rýchlo povedieme do záhuby. Aktuálnym príkladom je aj nosenie rúška. Ľudia sa bránia noseniu rúška, napriek tomu, že je dokázané, že nemá negatívny vplyv na zdravie človeka. Predstavte si, že by sa všetci rozhodli rúška nenosiť. A nie len kvôli pandémii. Lekári počas náročných operácií, ktoré trvajú aj viac ako 12 hodín majú na tvári po celý čas rúško. Robia to tak z dôvodu bezpečnosti pacienta. Predstavte si, že by sa lekári odrazu rozhodli operovať bez nich – riskovali by životy pacientov. Preto svoje rúško nosím, aby som chránila tých, ktorí môžu byť ohrození tým, že ho mať nebudem. 

Podľa výskumov rúško dokáže zachytiť mnoho kvapiek vychádzajúcich z úst a nosa a tak zabrániť rýchlemu šíreniu koronavírusu. Pokus dokázalo potvrdiť aj 12 ročné dievča gymnázia z Česka – rozprávala s rúškom i bez a pred tvárou si držala petriho misky. Výsledky dokazujú to, ako jednoducho (pomocou rúška) dokážeme niekoho ochrániť. Či nosenie rúška môže škodiť? Pri nedostatočnej hygiene asi áno. Preto rúško pravidelne perte a žehlite. Keď budete vychádzať z domu spýtajte sa, čo by sa stalo keby rúška prestali nosiť všetci? S úsmevom si nasaďte to Vaše a prežite deň s pocitom, že pomáhate sebe aj druhým.

zdroje: www.scitechdaily.com

ČT24

Kategórie:

Podobné články

mmnt.sk
Close Cookmode