Práve pozeráte: katastrofy

Počet tankerov, ktoré prevážajú ropu sa každoročne zvyšuje.

Ropné katastrofy majú negatívny dopad na životy zvierat

Ropa na morských plážach, automobilové výfukové plyny, emisie z tovární a elektrární, odpadu a mnoho ďalších odpadov. Znečisťovaniu nezostal ušetrený…