zdielať

Koloseum- symbol nekonečnej moci a prestíže

Koloseum cestovanie - IMG 2425 scaled - Koloseum-  symbol nekonečnej moci a prestíže

Rím je mesto, ktoré v sebe ukrýva mnohé poklady. Človeka tu pohltí atmosféra mesta, ktorá je nasýtená umením, históriou, architektonickými skvostami z rôznych epoch. Jednou z významných stavieb Ríma je Koloseum.

Koloseum je najväčší a najslávnejší amfiteáter na svete, ktorý symbolizuje mesto Rím. Koloseum bolo postavené v roku 70-80 A.D- anno Domini- po Kristovi. Túto mohutnú stavbu si objednal cisár Flavius Vespasianus. Preto bolo Koloseum označované ako Flaviónsky amfiteáter. Cisár Flavius Vespasianus dal Koloseum vybudovať ako dar pre rímsky ľud, ktorým si zároveň chcel získať popularitu a sympatie. Od 8.storočia nesie názov Koloseum, respektíve Colosseum, čo znamená obrovský.  Existujú dohady, že názov je odvodený od mohutnej sochy krutého cisára Nera a nesie meno Colossus. Avšak táto hypotéza nie je potvrdená.

Ako som sa dočítala v rôznych textoch, Rím už pred samotnou stavbou Kolosea, disponoval určitými amfiteátrami, no po obrovskom mestskom požiari v roku 64 A.D, bolo potrebné vybudovať nový. Tento požiar zničil dve tretiny Ríma. Amfiteáter mal niesť meno a  vyobrazovať silu a prestíž cisára Vespasiána. Koloseum malo byť stavbou, ktorá bude nadčasovou oproti mnohým ďalším. Dostavba a mnohé vylepšenia už  prebiehali za vlády cisárovho mladšieho syna Titusa Flaviusa Domitianusa.

Koloseum cestovanie - IMG 2424 scaled - Koloseum-  symbol nekonečnej moci a prestíže

Kapacita Kolosea je asi 65 000 ľudí a ako som už spomenula vyššie, Koloseum vzniklo ako náhrada starého amfiteátra. Stavba trvala približne 10 rokov a na jeho stavbu bolo okrem betónu, dreva, dlaždíc, mramoru použitých približne 700 000 ton kameňa.

Aké bolo využitie Kolosea?

V roku 80 A.D. cisár Titus Vespasianus usporiadal hry, ako súčasť významnej inaugurácie Kolosea. Hry prebiehali 100 dní a počas osláv bolo usmrtených nielen mnoho zvierat, ale keďže tu prebiehali boje medzi gladiátormi, je očividné, že tu vyhasol nie jeden ľudský život.

Systém indických kást či rozdielnosť spoločenského postavenia. Áno aj v tomto mohutnom objekte fungoval systém spoločenskej hierarchie. Stupne Kolosea boli diferencované do 5 stupňov v závislosti od spoločenského postavenia človeka.

  1. Pódium – bolo miesto určené pre kňazov, senát a nachádzala sa tu cisárska tribúna
  2. Maenianum primum – bolo miesto určené pre aristokratov
  3. Maeniamum secundum – bolo miesto určené pre bohatý ľud
  4. Maeniamum seummun – bolo miesto, ktoré predstavovalo najvyššiu časť Kolosea a bolo určené pre najchudobnejších občanov mesta.

cestovanie - IMG 2455 683x1024 - Koloseum-  symbol nekonečnej moci a prestíže

Koloseum bolo ešte vážne poškodené v roku 217 opäť veľkým požiarom, ktorý zničil horné úrovne amfiteátra. Na Koloseum útočili najmocnejšie rímske rodiny a barbari, ktorí vykrádali materiál a bronz.

Mnohé sochy sa v súčasnosti nachádzajú vo Vatikáne či v paláci Barberini. Gladiátorské boje úplne zakázal cisár Flavius Honorius v roku 399 a znovu v roku 404. Naposledy sa gladiátorské boje spomínajú v roku 435, no aréna sa naďalej využívala na lov zvierat, ktorý pokračoval minimálne do roku 523.

Hoci si  Koloseum postupom času prešlo rôznymi zmenami, v súčasnosti je to turisticky veľmi vyhľadávané miesto, ktoré ročne navštívi približne 6 miliónov turistov.

 

ZDROJE:

zaujimavysvet.sk

roma.andreapollett.com

regionkosice.com

Kategórie:

Podobné články