zdielať

Prácou proti demencii

práca - jesse martini Iod3vdjKE1E unsplash scaled - Prácou proti demencii
Na kognitívnu stimuláciu potrebujeme využiť aj čas v práci. Jesse Martini

Vo vysokom veku nám mozog ukáže ako sme sa oňho starali a ako sme rozvíjali jeho funkcie. Demencia je problémom, ktorý vieme čiastočne ovplyvniť práve tým, že budeme svoj mozog cvičiť a rozvíjať jeho funkcie. Vydrží tak dlhšie plne funkčný a bezproblémový.

Nakoľko väčšinu týždňa trávime cez deň v práci, je najideálnejšie, aby nám naša práca cvičila mozog. Tak potom počas voľného času môžeme oddychovať a nemusíme mať výčitky, že si nepraktizujeme rôzne kognitívne cvičenia na mozog. Potrebujeme zamestnanie, ktoré nás mentálne stimuluje.

Čo sa deje v mozgu? Mentálna stimulácia znižuje hladinu určitých proteínov v mozgu a tým umožňuje vytvárať viac spojení a núti mozog sa rozvíjať. To je tvrdenie, ktoré je ťažko preukázateľné a výsledky sú často mätúce. Kognitívne aktivity vykonávané vo voľnom čase nepreukázali, že by riziko demencie klesalo,. Preto sa vedci zamerali práve na prácu, kde trávime veľa času. Skúmali sa tri aspekty: kognitívna stimulácia a riziko demencie (107 896 účastníkov pokusu), kognitívna stimulácia  a proteíny v náhodnej vzorke (2 261 odobratých vzoriek z jednej štúdie), a bielkoviny a demencia (13 656 účastníkov z dvoch štúdií). Kognitívna stimulácia v práci bola meraná na začiatku štúdie a účastníci boli sledovaní v priemere 17 rokov, aby zistili, či sa u nich vyvinula demencia, alebo k demencii smerujú. Vedci po analýze výsledkov tvrdia, že ich zistenia naznačujú, že ľudia s kognitívne stimulujúcim zamestnaním majú nižšie riziko demencie v starobe ako ľudia s nestimulačným zamestnaním.

Aké zamestnanie si vybrať? Aby sme si zabezpečili kognitívnu stimuláciu mozgu, musíme sa zameriavať na povolania, v ktorých sa riešia problémy, prichádzate na vlastné poznatky, dokážete analyzovať svoje kroky a dopredu určiť ďalšie kroky v činnosti, ktorú robíte bez toho, aby boli tieto kroky vopred naučené. Ak si chcete nájsť „zamestnanie proti demencii“ musí ísť o zamestnanie, kde spolupracujete s druhými, riešite náročné problémy, nememorujete sa, ale prichádzate na nové veci, nenudíte sa, nevykonávate iba mechanicky naučené činnosti bez rozmýšľania. Jednoducho si musíte vybrať povolanie pri ktorom sa „zapotí Váš mozog“. Zároveň by ste mali rozvíjať aj svoje rečové schopnosti, cudzie jazyky a kritické myslenie. Overovať si informácie, zamyslieť sa nad dôsledkami a príčinami, vedieť vysvetliť svoje postupy a nápady. Povedzte si čo Vás baví a napĺňa a skúste zistiť, či je práca v tejto oblasti  dostatočne tvorivá, dynamická a náročná.  Medzi takéto povolania patrí napríklad riadenie projektov, výskumné funkcie, manažérske funkcie, analytické povolania alebo povolania, kde veľa cestujete a stretávate sa s ľuďmi.

Zdroj: protein pathways

Kategórie:

Podobné články

mmnt.sk
Close Cookmode