Práve pozeráte: ako ženy pozerajú na mužov

Fotky svalov a drahých áut ženy nezaujmú.

Keď ženy pozerajú na mužov

Svet žien a mužov sa značne líši. Je zvykom, že sa na svet častejšie hľadí mužskými očami ako ženskými, a preto sa…