zdielať

Asertivita je správnym základom úprimnej a otvorenej komunikácie

asertivita - priscilla du preez 7s3biR6HATU unsplash scaled - Asertivita je správnym základom úprimnej a otvorenej komunikácie

Slovo asertivita pozná takmer každý z nás, napriek tomu len málokto pozná jeho presný význam. Napriek tomu, asertívne správanie by mal ovládať každý z nás a vyhýbať sa agresívnemu či pasívnemu správaniu.

Slovo asertivita pochádza z anglického „assert“, čo v preklade do slovenčiny znamená presadzovanie alebo uplatňovanie. V psychológii ju potom používame v zmysle sebapresadzovania. Asertivitu rozumieme ako formu slušnej a kultivovanej agresivity, pri ktorej jedinec svoj objekt neničí, ale signalizuje mu odpor. Nedostatok asertivity vedie k depresiám a podhodnocovaniu samého seba.  Jedným z jej dôležitých cieľov je dosiahnutie uspokojujúcich riešení pre obidve strany. V prípade konfliktu napríklad zvieratá používajú dva druhy správania. Prvá z nich je útok, tá druhá je útek. Keď nie je možná ani jedna reakcia, začnú sa správať chaoticky, alebo sa prestanú hýbať. U cicavcov sa stáva, že začnú medzi sebou komunikovať. Asertívne správanie má rôzne druhy:

Asertívne správanie

Asertívne správanie je  správanie, ktoré nie je agresívne, ale ani pasívne. Ľudia, ktorí sa správajú asertívne pozerajú druhým ľuďom priamo do očí, priamo sa vyjadrujú, používajú primeranú intonáciu reči, zároveň pôsobia spokojne a sebaisto. Takíto ľudia rešpektujú druhých, a preto sú v spoločnosti zvyčajne veľmi obľúbení.

Pasívne správanie

Človek s pasívnym správaním je často veľmi ústupčivý, bojazlivý a často sa vzdáva svojich cieľov a plánov. Nedosiahnuté sny môžu viesť k depresiám. Keď sa nahnevá, bojí sa ukázať svoje pocity, vyhýba sa konfliktom. Preto, že nevie vyjadrovať svoje myšlienky, vyhľadáva osamelosť. V prípade, že by sa zaujímal o svoje osobné potreby, mal by pocit, že je sebec. Ľudí okolo seba obviňuje z agresivity, má pocit, že ho ostatní využívajú, pričom často aj využívaný je. Svoje negatívne pocity si vybíja na slabších ľuďoch. Okrem toho, pasivita je spojená aj s ohnutým chrbtom, sklopenými očami, zvesenou hlavou a odmlkami v reči.

asertivita - annie spratt tDF1KsWwjU0 unsplash scaled - Asertivita je správnym základom úprimnej a otvorenej komunikácie
autor: Annie SprattVedieť povedať slová tak, aby nikoho neurazil, ale zároveň vyjadrili to čo chceme je skutočné umenie.

Agresívne správanie

Agresívny človek je vždy pripravený k útoku. Rád ponižuje a raní ľudí okolo seba. Býva neobľúbený, a preto je často sám. Agresivita môže byť len maska, pod ktorou skrýva mnoho komplexov. Vždy vie všetko najlepšie a preto ostatných moralizuje,  alebo im niečo vyčíta. Keďže on sám si nevie priznať vlastnú chybu, za každý problém vždy môže niekto iný. Takýto človek sa často stavia do úlohy „diktátora“, „pravého chlapa“, „mravouka“ alebo „kontrolóra“ situácie, ktorý vždy vie odôvodniť prečo má pravdu. U niektorých ľudí sa agresivita strieda s pasivitou, pričom agresívne správanie jedinec prejavuje najmä voči najbližším, partnerovi alebo deťom. Naopak, pasívne sa správa voči autoritám, alebo k cudzím ľuďom. Medzi agresívne prejavy patria okrem hrubých slov, moralizovania alebo hlučnosti napríklad irónia, sarkazmus a znehodnocovanie.

Manipulačné správanie

Manipulujúci človek sa snaží dosiahnuť to čo chce, tým, že apeluje morálku a tým vyvoláva pocity viny. Potom sa snaží prinútiť druhého k tomu, aby sa správal tak ako si želá on. Napriek tomu, že manipulácia ľuďmi je nečestná, občas ju používame všetci. Ľudia, ktorí ju používajú príliš často nemajú okolo seba úprimné a pevné vzťahy, pretože nevedia byť otvorení k svojmu okoliu a tým pádom, ľudia sa málo o nich zaujímajú. Toto správanie býva typické pre hysterické osobnosti, ktoré používajú plač, krik, moralizovanie, ale aj lichôtky a sľuby. Niekto používa k manipulácii bezmocnosť a iný zas agresivitu.

 

 

Kategórie:

Podobné články

mmnt.sk
Close Cookmode