zdielať

Pantheon- dielo anjelov

panteon - IMG 2385 1 scaled - Pantheon- dielo anjelov
Inka Hudec

Pantheon predstavuje jednu z najstarších a najzachovalejších starorímskych pamiatok. Je to antická stavba, ktorá sa nachádza v Ríme, na námestí Piazza della Rotonda. Názov Pantheon je odvodený z gréckeho „pan“- vše a „theios“- zasvätený všetkým bohom. V podstate to znamená „cti všetkých bohov.“

Pantheon bol pôvodne rímskym chrámom, no v súčasnosti je to kostol. Presný vek Pantheonu zostáva neznámy. Pantheon je pre nedostatok záznamov opradený mnohými známymi i neznámymi legendami, ktoré hovoria o tom, že pôvodný Pantheon stál na rovnakom mieste a bol venovaný Romulovi, ktorý z tohto miesta vystúpil do neba. Historici tvrdia, že prvý Pantheon bol postavený v roku 27 pred Kristom. Neskôr pri veľkom požiari v roku 80 n.l. zhorel a prestaval ho cisár Domitian, ale bol zasiahnutý bleskom a opäť zhorel v roku 110. Finálnu podobu Pantheonu, ako ho poznáme dnes ,dal postaviť v roku 120 n.l. cisár Hadrián.

Nakoľko bol Pantheon zasvätený pohanským bohom, s postupným nástupom kresťanstva mu hrozil zánik a v 4.storočí bol uzatvorený kresťanskými cisármi. Našťastie ho pred zničením zachránil pápež Bonifác IV., ktorý ho v roku 609 transformoval do podoby kresťanského kostola a stavba tak zostala zachovaná.

panteon - IMG 0786 scaled - Pantheon- dielo anjelov

Fascinujúca časť Pantheonu je obrovská kupola so slávnou dierou v hornej časti t.j. Oculus. Priemer kupoly je 43,30 metra. Portikus nesie 16 mohutných korintských stĺpov, pričom každý váži približne 60 ton. Tieto stĺpy boli privezené z Egypta a boli ťahané na drevených saniach viac ako 100 km z kameňolomu k rieke Níl.  Stĺpy boli prevezené na plavidlách cez Stredozemné more do rímskeho prístavu Ostia. Postupne sa cez rieku Tiber dostali do Ríma.

Pantheon dal vystavať rímsky štátnik Marcus Agrippa o čom svedčí nápis na vchode “M•AGRIPPA•L•F•COS•TERTIUM•FECIT”, čo v preklade znamená, že „Postavil M. Agrippa, Luciov syn za svojho tretieho konzulátu.“

Stavba bola niekoľkokrát podrobená živelným pohromám, ale aj ľudskému ničeniu.

V súčasnosti Pantheon patrí k najvyhľadávanejším turistickým architektonickým pamiatkam v Ríme. Pantheon, je miestom aj pre nadšencov dark turizmu, pretože sa tu nachádzajú telesné zvyšky mnohých významných osobností. Je tu pochovaný napríklad významný taliansky kráľ Viktor Emanuel II. Savojský, jeho syn Umberto I. Dobrý, či skvostný renesančný umelec Raffael Santi.

panteon - IMG 2376 683x1024 - Pantheon- dielo anjelov

Pred Pantheonom sa nachádza nádherná mramorová fontána, ktorú v roku 1575 navrhol taliansky architekt Giacomo della Porta. Z mramoru ho vytesal taliansky sochár Leonardo Sormani.  Giacomova práca sa vyvíjala v štýle od neskorého manierizmu až po ranné baroko, čo je možné vidieť na fakte, že od druhej tretiny 16.storočia bol hlavným rímskym architektom. Giacomo della Porta bol nasledovníkom Michelangela Buonarottiho. Zaujímavý je aj egyptský obelisk, ktorý sa týči nad fontánou. Avšak tento predmet do fontány neintegroval Giacomo, ale pápež Klement XI v roku 1711.

panteon - page0 576x1024 - Pantheon- dielo anjelov

Pantheon je naozaj nádherná stavba, ktorá vo Vás zanechá neopísateľný pocit nadchnutia. Veď aj samotný Michelangelo povedal, že Pantheon vyzerá skôr ako dielo anjelov, nie ľudí.

 

 ZDROJE:

italyguides.it

wikipedia.org

britannica.com

Kategórie:

Podobné články