zdielať

8 zaujímavostí o indickej jantre

india - f4024c571e5e09ce5e4049bc181500b1 borobudur temple - 8 zaujímavostí o indickej jantre

Pomôcka na meditovanie, tradičné tibetské umenie či vizualizačná a meditačná pomôcka?

Slovo mandala pochádza zo starého indické jazyka sanskritu. Vo všeobecnosti slovo mandala znamená kruh. Ak na mandalu nazeráme optikou náboženských rituálov a psychológie, toto tajomné slovo označuje kruhové obrazy, ktoré sa objavujú v snoch. Zaujímavé je, že prostredníctvom mandaly môžeme vyjadriť svoje ja.

Mandala je označením pre zachytenie podstaty. Pojem mandala sa zrodil v Himalájach v ríši, ktorá sa volá Tibet. V tomto období v Tibete vznikalo mnoho buddhistických kláštorov. Práve odtiaľ sa nám dochovali  stredoveké mandaly, ktoré sú maľované na koži. Mandalu determinuje kruh, no dôležitý je bod, z ktorého vychádza. Bod ilustruje počiatok a v sanskrite sa táto bodka nazýva bindu. S bindu je stotožňovaný boh Šiva, ktorý je ničiteľom sveta, no predstavuje aj najvyššie dobro. Stred mandaly je vytváraný bodom, ktorý v tejto Šivaistickej polarite predstavuje zárodok všetkého.

Dôležité pre život sú elementy prichádzajúce z vonku.

 • Boh Šiva reprezentuje vedomie, respektíve mužský princíp, počiatok a zotrváva v pokoji.
 • Z tohto pokoja ho prichádza prebudiť jeho protipól Šakti, ktorá prezentuje princíp tvorivosti a ženskosť. Šakti prebúdza bod, ktorý je ničím a zároveň všetkým k procesu tvorenia.

Čo to v praxi znamená? Keď tvoríme mandalu a chceme z bodu vytvoriť kruh, musíme prísť s impulzom, ktorý sa prostredníctvom farieb premení na krásnu mandalu.

Indická jantra

Najdôležitejšie je centrum mandaly, ktoré ilustruje kvetinový kalich indického lotosu. Toto miesto predstavuje sídlo, v ktorom sa zrodili bohovia. Dôležité je poznamenať, že indické mandaly sa nazývajú jantry. „Jantra je geomentrický symbol a vyjadruje božie schopnosti a aspekty. Jantry sú považované v Indii ako tradičné nástroje komunikácie medzi nami ľuďmi a svetom bohov.“

Jantry sa využívajú ako prostriedok podvedomej meditácie, vďaka ktorej sa má u človeka dostaviť stav uvedomenia si vecí, ktoré sú bežne rozumom neuchopiteľné. Jantra je považovaná za posvätný obraz, v ktorom sídli boh. Na základe názoru, že jantra vyjadrovala rôzne aspekty božstva vznikla predstava o tom, že jantra predstavuje komplexný, celistvý rituál konkrétneho boha. Jantra predstavuje akési lano pre vytvorenie spojenia medzi objektom a subjektom. Najčastejšie sú jantry využívané v Tibete, Indii a Nepále.

Ako jantra pôsobí na človeka?

Keď človek medituje s jantrou je si vedomý stavu celistvosti, ktorý ju utvára a ktorá všetko spája. Cieľom takejto meditácie je spojenie pozorovateľa, respektíve praktizujúceho s obrazom jantry.

Zaujímavosti o Indickej jantre:

 • Základný vzor definujúci indickú jantru je jej usporiadanie- kruh vo štvorci
 • Kruh predstavuje niečo božské, nekonečné
 • Štvorec predstavuje niečo materiálne, konečné
 • Nachádza sa v nej symbolika polarity jin a jang. Ľavotočivý smer ilustruje aspekt ničivej sily a pravotočivý zas smer sily budujúcej. Ide o koncepty, vďaka ktorým funguje materiálny svet. Ak vznikne symbióza medzi týmito dvomi konceptmi v jantre vzniká brána predstavujúca cestu do cestra jantry, respektíve do posvätného priestoru.
 • Jantra, ako geometrický obrazec, bola často využívaná, ako pôdorys v hinduistických a buddhistických chrámoch.
 • Takýto pôdorys môžeme vidieť v Indonézii- Chrám Borobudur, ktorý predstavuje dokonalú jantru.
 • Najsilnejšia zo všetkých je Šrí-jantra
 • Dôležitým sprievodným prvkom jantry je mantra- respektíve posvätná slovná formulka. V praxi to znamená, že obraz sa spája s opakovaným zvukom slova a tým je získava na sile.
 • Jantra pôdorysu tohto chrámu obsahovala celé mesto, ktoré bolo v 8.storočí založené na posvätnej hore. Pútnici vykonávali symbolickú cestu, ktorá ich viedla po špirálovitej trase okolo najsvätejšej sviatosti stále vyššie a  súčasne bližšie ku stredu. Čím bližšie putoval pútnik ku stredu, tým viac nespočetné sochy Buddhu strácali svoj tvar a tím zdôrazňovali, že to najhlbšie vedomie nemôže byť ohraničené žiadnou formou.

 

ZDROJE:

DahlkeRüdiger. Mandalysvěta. Kniha meditácí a malování. Praha: Pragma

Helmut Hansen. Mandala –archetyp –kosmogram vesmíru. Fontána, 2008

JungCarlGustav. Mandaly. Obrazy z nevědomí: Brno: Nakl. Tomáša Janečka,2004

Nydahl  Láma Ole. Ako sa veci majú.  Buddhizmus dnes,2013

 www.centrum-mandala.cz

http://www.mandalafortheworld.com

https://psychologie.cz/prace-s-mandalou

Všeobecné mandaly

http://www.jogaprezdravie.sk/

https://cestovanie.aktuality.sk/clanok/3517/borobudur-najvacsi-budhisticky-chram/

https://duchovno.wordpress.com/2011/02/15/sri-jantra/

 

Kategórie:

Podobné články