zdielať

Žena, ktorá dala šancu deťom

Žena, ktorá dala šancu deťom - Deti t  ia po r znych impulzoch a z  itkoch - Žena, ktorá dala šancu deťom
Detská hra. Zdroj: pixabay.com

Opäť zažíva veľký úspech metóda, ktorá sa týka výchovy detí a celkového prístupu k nim.
Začala ju aplikovať Maria Montessori, ktorá chápala detskú prirodzenosť a individualitu. Dnes pomáha mnohým rodičom a učiteľom, aj keď už len formou kníh, ľudí, čo šíria jej metódy či organizácie, ktorú so synom založila.

Žena, ktorá dala šancu deťom - Deti t  ia po r znych impulzoch a z  itkoch - Žena, ktorá dala šancu deťom
Zdroj: pixabay.com

Študovala aj napriek tomu, že to doba nepovoľovala

Narodila sa v roku 1870 v meste Chiaravalle, študovala na technickej škole, neskôr sa stala prvou ženou, ktorá študovala v Taliansku medicínu.  Štúdium ukončila s výbornými výsledkami a hneď sa aj zamestnala v nemocnici.
Získala doktorát z psychiatrie. Navštevovala ústavy, kde boli umiestnené deti, ktoré boli považované za nevzdelávateľné, no všimla si, že deti nemali v izbe okrem postele žiadny nábytok, ani hračky, preto túžili po rôznych impulzoch a zážitkoch. Pozorovaním zistila, že napredovať a vzdelávať sa dokážu aj deti , ktoré sú duševne postihnuté alebo zanedbané, akurát potrebujú iný prístup. Začala sa o túto oblasť zaujímať a vzdelávať sa.

Žena, ktorá dala šancu deťom - Dr - Žena, ktorá dala šancu deťom
Zdroj: pixabay.com

Od lekárky k pedagogičke

Postupne prešla od lekárky k pedagogičke a sa stala zástupkyňou riaditeľa špeciálnej školy, kde celý deň pozorovala deti a snažila sa im dodať jednoduché pomôcky na hranie, ktoré neustále vylepšovala. Nechávala tam len tie, ktoré u detí vzbudzovali záujem. Deti pod jej vedením robili veľké pokroky.
Takisto ju napadlo, že zdravé deti by týmto spôsobom mohli dosiahnuť oveľa lepšie výsledky, preto prispôsobovala pomôcky a aj jej metódy aj pre ne.
Zistila, že systém, ktorý je v školách, neumožňuje deťom naplno sa rozvinúť.

Žena, ktorá dala šancu deťom - Pom cky ktor  Maria Montessori neust le vylep ovala - Žena, ktorá dala šancu deťom
Zdroj: pixabay.com

Dom detí

V roku 1907 bola otvorená prvá materská škola – Dom detí, pre zanedbané deti, vo veku 2 až 6 rokov. Deti tam vykonávali činnosti z bežného života a pracovali s rôznymi pomôckami, ale mali k dispozícii aj hračky a potreby na kreslenie. Takisto nesmeli byť rušené a samy si vyberali, čo chcú práve robiť.
Po nejakom čase sa neposlušné, nahnevané a deštruktívne deti stali pokojnejšími a sústredenejšími. Boli priateľské, šťastné a trpezlivé, dokonca si po sebe prirodzene upratovali.

Dr. Montessori pre ne vytvorila také prostredie, v ktorom sa mohli slobodne rozvíjať ich osobnosti. Neučili sa počúvaním učiteľa či učivom z kníh, ale vlastnou skúsenosťou, k čomu ich motivovala najmä zvedavosť a chuť učiť sa, ktorá je u detí snáď najsilnejšia.
Všetko v miestnosti bolo prispôsobené výške detí, aby mohli činnosti vykonávať samy. Bola im poskytnutá dôvera a zodpovednosť, preto si samy uvedomovali napríklad dôsledky a organizovanie času, boli samostatné a cítili sa dôležité.

Jej metódy mali veľký úspech

Ďalšie roky sa Maria Montessori venovala namä šíreniu svojej metódy vzdelávania, formou kurzov a prednášok. Zaujímali sa o ňu ľudia z celého sveta. Postupne sa otvárali Montessori školy, ktoré mali veľký úspech.
Bola trikrát nominovaná na Nobelovu cenu mieru.
Po jej smrti, v roku 1952, sa ujal úlohy riaditeľa Medzinárodnej asociácie Montessori (ktorá bola založená v roku 1929) jej syn Mario, neskôr jej vnučka (Mariova dcéra) Renaldine Montessori.

Zdroje:
www.sk.wikipedia.org
www.zijememontessori.cz
www.ona.idnes.cz

Kategórie:

Podobné články

mmnt.sk
Close Cookmode