zdielať

7 dobrých zvykov, vďaka ktorým budú Vaše deti úspešné

vychova - ben white qDY9ahp0Mto unsplash scaled - 7 dobrých zvykov, vďaka ktorým budú Vaše deti úspešné
Doprajme našim deťom vďaka výchove úspešný život. Ben White

Každý z nás si asi predstavuje, že jeho dieťa bude zdravé a šťastné. No priznajme si, že by sme dcére alebo synovi v živote dopriali aj úspech. Ak chce byť človek v dnešnom svete úspešný potrebuje určité vlastnosti ako priebojnosť, odhodlanosť a vytrvalosť. Práve výchovou môžeme naše deti podporiť, aby si vlastnosti úspešných osvojili. A nie len vlastnosti, ale aj každodenné zvyky a pracovnú morálku. Týchto 7 zvykov by si mali osvojiť rodičia, ktorí chcú svoje deti podporiť v úspechu.

  1. Majte od svojich detí veľké očakávania. Nie však prehnané. Splniteľné očakávania motivujú deti snažiť sa niečo dosiahnuť.
  2. Chváľte svoje deti. Chváľte ich za ich talenty, úspechy, ale aj za snahu. Chváľte ich poriadne. Nie iba vetou „To si krásne nakreslil!“ Zvoľte radšej: „Som hrdá na teba za to, koľko snahy vkladáš do kreslenia. Vďaka tvojej snahe sú tvoje obrazy krásne.“ Je dokázané, že takto si deti osvoja to, že ak chceme dobrý výsledok je pred ním náročná práca a snaha.
  3. Chváľte častejšie ako kritizujete. Na prvý pohľad sa tento bod môže zdať úplne jasný, ale uvedomte si ako často pri výchove detí ich napomíname, usmerňujeme. Určite častejšie ako chválime. Podľa najnovších výskumov deti, ktoré sú častejšie chválené ako karhané sú neskôr úspešnejšie.
  4. Priraďte im domáce práce. Možno ich deti nespravia dobre, ale budú zapojené do starostlivosti o domácnosť. Zvyknú si to, že život v čistote a s pripraveným jedlom nie je samozrejmosť. To, aby domácnosť fungovala vyžaduje prácu všetkých jej členov (nie len dievčat!). Samozrejme netreba to preháňať. Nepotrebujeme z detí malých sluhov v domácnosti, ale zapojte ich tak aby Vám pomáhali.
  5. Vždy stojte po ich boku. Mnoho rodičov má dilemu, že ak sa dieťaťu niečo deje (spadne, dostane sa do konfliktu)  ako majú reagovať. Bežať mu na pomoc, alebo ho nechať aby sa stalo odolnejším a samostatným? Z výskumov vyplýva, že dieťa potrebuje našu oporu. Nemusíme riešiť všetky ich problémy, ale môžeme im poradiť ako ich riešiť. Ak sa dieťaťu niečo stane, je potrebné mu bežať na pomoc, aby sa vedelo na nás spoľahnúť. Aj my v dospelosti často utrpíme zranenie a očakávame od partnera/kamaráta, že nám príde na pomoc. Je to prirodzené.
  6. Venujte pozornosť ich sociálnemu správaniu. Výskum v Kanade ukázal, že deti, ktoré sa správajú prosociálne v škôlke, v dospelosti zarábajú viac ako deti, ktoré sa si prosociálne správanie sa neosvojili. Venujte pozornosť svojim deťom a učte ich, ako sa majú správať v spoločnosti. Dovoľte im voľný čas stráviť hrou s kamarátmi. Podporte ich v interakcii s ľuďmi. Počas pandémie boli deti oberané o kontakt s inými deťmi a môže sa to ukázať na ich sociálnom správaní. Venujte preto zvýšenú pozornosť tomu, či sa vaše deti úspešne zaradili medzi ostatné deti a či nepotrebujú v tejto oblasti pomôcť.
  7. Zabezpečte im to najlepšie prostredie. Deťom musíme veľa obetovať. To platí aj v prípade prostredia, v ktorom ich vychovávame. Možno túžite žiť niekde na samote, no pre deti to nebude ideálne. Je dokázané, že úspešné sú tie deti, ktoré žijú v prostredí kde im viete zabezpečiť dobrú školu, dobrých kamarátov, a majú pred očami úspešných a spokojných ľudí. Prostredie veľmi formuje následné smerovanie Vášho dieťaťa.

Ak Vás zaujal tento princíp výchovy úspešných detí, tak si môžete viac prečítať v online knihe „How to raise successful kids“. Vychovať dieťa tak, aby bolo úspešné neznamená, že musíte od neho očakávať, že sa stane v dospelosti bohatým človekom. Úspech znamená žiť šťastne, spokojne, s adekvátnym zabezpečením a s dobrými vzťahmi.

Zdroj: www.inc.com

Kategórie:

Podobné články