zdielať

Žena v hinduizme- 1.časť

- photo 1533128361669 69c065857a13 - Žena v hinduizme- 1.časť

ŽENA V HINDUIZME- 1.časť

O Indii sa v západnej spoločnosti hovorí, že je to krajina plná kontrastov, ktorá v sebe ukrýva chudobu a bohatstvo. India je aj v súčasnosti problematická práve pre chudobu, korupciu, sociálnu krízu v zdravotníctve, vzdelávaní a v počte obyvateľstva. India je rôznorodá v mnohých podobách. Môžeme to vidieť na type krajiny, cez podnebie, ekonomický vývoj až po náboženstvá.

V Indii je zastúpených viacero náboženstiev, no najmä hinduizmus. Cieľom indickej filozofie a náboženstva je nájdenie pravdy, dosiahnutie osvietenia a nájdenie balansu v chaose sveta. Indická viera je zosobnením života a priamym prístupom ku životu Indov. Ak sa človek chce stať hinduistom musí sa ním narodiť a viesť svoj život s jeho náboženskými a mravnými zvykmi. No aké postavenie má v tejto spoločnosti žena?

POSTAVENIE ŽENY V HINDUISTICKEJ SPOLOČNOSTI

Ženy bojovali o lepšie postavenie v spoločnosti celé storočia a výnimkou nie sú ani hinduistické ženy. Mnoho žien žilo a dodnes žije život matky a manželky, ktorý je odovzdávaný z generácie na generáciu. Úlohy žien boli stanovené v právnych knihách, no pravidlá, ako sa ženy, z pohľadu mužov majú správať sú zapísané v zákonoch Manu. Autorstvo sa pripisuje hinduistickému zákonodarcovi Manuovi. Tieto zákony Manu predstavujú komplexný súbor kódexov. Tento text sa v súčasnosti využíva najmä u ortodoxných hinduistov a vyplýva z neho ponaučenie o každodennom živote. Manuove zákony boli implementované na štátnu úroveň, ako spôsob riešenia právnych problémov s hinduistickou populáciou. Najviac sa rozšírili najmä vtedy, keď sa Briti v Indii dostali k moci.

Zákony boli často krát podrobované kritike a prehlbovali nerovnosť v spoločnosti. Tento text hovorí aj o tom, ako sa má človek správať v domácnosti a na verejnosti. Manu predpísal 2 hlavné oblasti v ktorých je obsiahnutá kontrola nad činmi žien.

  • Prvým z nich je pripútanosť k svetským alebo zmyslovým objektom.
  • Druhým sexuálne vzťahy s mužmi z nižších tried. V praxi to žiaľ viedlo k negatívnemu zaobchádzaniu.

V tomto zákonníku sa hovorí aj o tom, že ženy by nikdy nemali vykonávať takmer žiadnu činnosť samostatne. Tu môžeme vidieť fakt toho, že prečo mali ženy problém s prácou. Snaha ženy o nezávislé prispievanie do domácnosti či samo-vzdelávanie by znamenalo, že žena nedodržiava náboženskú náuku.

Pre spoločnosť je svetlou chvíľou ženy, keď sa vydá a získa status vydatej ženy. Očakáva sa, že vtedy sa na ňu obrátia aj iné ženy avšak aj tento stav má svoje obmedzenia. Žena by mala neustále poslúchať svojho manžela. Čo sa stane ak muž zomrie prvý?

  • Na ženu je nazerané, ako na previnilú manželku, ktorá musela v predchádzajúcich životoch spáchať vážnu chybu dôsledkom ktorej je predčasná smrť manžela.

Táto skutočnosť stavia ženy na okraj spoločnosti, kedy im nie je umožnené znovu sa vydať. Ich cieľom je dožiť s pocitom viny. Myslím si, že tu dochádza k stretu tradície a racionality, keďže ženy, ktoré sú manželkami mužov sú často krát oveľa mladšie a je teda bežné, že ich život trvá dlhšie.

ZDROJE:

KANA,M. Human Rights in Hinduism. Journal of Ecumenical Studies, 1982

Ondračka, L. a kol. 2010. Smrt a umíraní v náboženských tradicích současnosti

http://www.mahavidya.ca/2008/06/22/the-laws-of-manu-on-women/

Kategórie:

Podobné články