zdielať

Žena v hinduizme- 2.časť

ženy - photo 1511213472765 fcb0491ed336 - Žena v hinduizme- 2.časť

ŽENA V HINDUIZME- 2.časť

„Niektorí ortodoxní hinduisti tvrdia, že vdova je z polovice mŕtva, pretože jej manžel bol polovicou jej bytia.“

Vdova v hinduistickej spoločnosti je na jednej strane považovaná za ekonomické bremeno, no podľa zákona Manu, je považovaná za zodpovednosť. Ak má žena šťastie postará sa o ňu jej rodina. Ak žena nemá syna, do veľkej miery sa dá predpokladať, že bude zažívať ťažkosti. Niektorí ortodoxní hinduisti tvrdia, že vdova je z polovice mŕtva, pretože manžel bol polovicou jej bytia.

Po prečítaní zákonníka Manu, ktorý vyšiel v preklade v českom jazyku si osobne myslím, že tento spis je plný protirečení, no v skutočnosti je prezentovaný ako rad pravidiel a zoznam ich výnimiek. Napriek tomu, že drvivá väčšina veršov vykresľuje ženy v negatívnom zmysle je kontextovo špecifická, pretože tento zákon nespôsobuje nespravodlivosť ženám v Indii, ale jeho použitie mimo kontext je nesprávne aplikované. Tento zákon je hlboko zakorenený v hinduistickej spoločnosti. Text je nutné prijať v historickom kontexte.

Ženy postupom času napredujú a kráčajú proti tradičnej norme. V hinduizme žena a rodina zohráva dôležitú úlohu. Žena je zosobnením duality. Ako je to možné?

  • Žena na jednej strane v časoch blahobytu prezentuje bohyňu bohatstva
  • Žena na druhej strane v časoch nešťastia sama stáva bohyňou nešťastia a prináša skazu

Na základe spomenutej nestabilnej úlohy ženy sa práve muž rozhodol, že on by mal byť ten, kto bude riadiť systém. Z pohľadu muža je žena  tá, ktorá má vzdelávať deti a udržiavať rodinný kruh, ktorý bude rásť do spoločných obrazov.

Ondračka, L. a kol. 2010. Smrt a umíraní v náboženských tradicích současnosti

www.mahavidya.ca

Kategórie:

Podobné články