zdielať

Tajomstvá eurobankoviek

Tajomstvá eurobankoviek - currency 3077900 1920 - Tajomstvá eurobankoviek
Čo všetko nájdeme na eurobankovkách? pixabay.com

Eurobankovky nahradili tie naše, slovenské už pred deviatimi rokmi, no mnohí z nás dodnes nevedia, aké stavby sú na nich vyobrazené, či aké bezpečnostné prvky sa na nich nachádzajú. Ak patríte k ľuďom, ktorí sa to chcú dozvedieť, tento článok je určený pre vás 🙂 .

Existuje sedem eurobankoviek s nominálnou hodnotou 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€ a 500€. Ich prevedenie a dizajn nie je náhodný, všetko to má „na svedomí“ rakúsky výtvarník Robert Kalina, ktorý sa stal víťazom celoeurópskej súťaže vypísanej v roku 1996.

Tajomstvá eurobankoviek - currency 3077892 1920 - Tajomstvá eurobankoviek
Eurobankovky ; pixabay.com

Nebolo to po prvýkrát, čo Kalina navrhol dizajn bankovky. Paradoxom však je, že zatiaľčo jeho návrh eurobankoviek bol zo všetkých prihlásených v súťaži najlepší, tisícšilingová bankovka, ktorú dizajnoval, bola verejnosťou vyhlásená za najškaredšiu, aká bola kedy vydaná.

Na eurobankovkách sa nachádzajú okná, brány a mosty reprezentujúce rôzne architektonické štýly. Podmienkou súťaže však bolo, aby stavby neboli skutočné. Cieľom bolo čo najviac potlačiť národné prvky jednotlivých štátov, ktoré si národné symboly mohli umiestniť  len na zadnú stranu euromince. Architektonické prvky na eurobankovkách majú aj hlbší význam, mosty sú symbolom vzťahov medzi národmi v Európe, okná a brány zasa predstavujú otvorenosť a budúcnosť.

1) päťeurová bankovka

Na sivej „päťeurovke“ sa nachádzajú prvky antického slohu. Antika predstavuje obdobie grécko-rímskeho staroveku, ktorý sa skončil zánikom Západorímskej ríše v roku 476.  Typickými prvkami boli klenby a oblúky. Medzi najznámejšie stavby antickej architektúry patria Koloseum, Forum Romanum, Pantheon, aténska Akropola či cisárska rezidencia Hadriánova vila.

Tajomstvá eurobankoviek - banknote 494170 1920 1024x622 - Tajomstvá eurobankoviek
Predná strana päťeurovej bankovky ; pixabay.com

Tajomstvá eurobankoviek - dollar bill 256680 1920 1024x506 - Tajomstvá eurobankoviek
Zadná strana päťeurovej bankovky ; pixabay.com

2) desaťeurová bankovka

Červená „desaťeurovka“ nesie prvky románskeho slohu, ktorý sa prejavoval najmä počas vrcholného stredoveku. Charakteristickými prvkami boli opäť oblúk a klenba, pribudli aj stĺpy a ornamentika. Takmer všetky stavby v tomto období slúžili na vyjadrenie úcty k Bohu. Významné románske stavby nájdeme aj u nás na Slovensku. Ide o Rotundu svätého Juraja v Skalici, Kostol svätého Michala Archanjela v Dražovciach (Nitra), ako aj Katedrálu svätého Martina v Spišskej Kapitule.

Tajomstvá eurobankoviek - euro 2388626 1920 1024x540 - Tajomstvá eurobankoviek
Románsky sloh na desaťeurovej bankovke ; pixabay.com

3) dvadsaťeurová bankovka

Modrá bankovka reprezentuje gotiku. Tento sloh môžeme spoznať podľa lomených oblúkov a vertikálnych línií. Vrcholom architektonického umenia sa stala gotická katedrála, ktorá bola plná svetla vďaka vitrážovým oknám. V Nemecku sa gotická architektúra prejavila najmä v používaní pálenej tehly ako stavebného materiálu. U nás môžeme obdivovať niekoľko významných gotických stavieb, najmä Katedrálu svätého Martina v Bratislave, Dóm svätej Alžbety v Košiciach, ako aj Oravský, Trenčiansky či Spišský hrad.

Tajomstvá eurobankoviek - new and old twenties 1303812 1920 878x1024 - Tajomstvá eurobankoviek
Porovnanie staršej série bankovky z roku 2002 (hore) a novej série z roku 2015 (dole) ; pixabay.com

4) päťdesiateurová bankovka

Prostredníctvom oranžovej „päťdesiateurovky“ sa dostávame do obdobia renesancie. Architekti sa v tomto období opäť inšpirovali najmä antikou. Stavby boli jednoduché a súmerné. Začali sa však používať nové materiály – mramor a tehly. Typickými boli stále klenba a kupola, ale aj schodisko a stĺporadie.  Známou  renesančnou stavbou je Dóm svätého Petra v Ríme. Na Slovensku máme renesančnú Mestskú radnicu v Bardejove, v susedných Čechách toto obdobie reprezentuje zámok Litomyšl.

Tajomstvá eurobankoviek - dollar bill 50 euro money banknote 52551 1024x554 - Tajomstvá eurobankoviek
„Renesančná “ päťdesiateurová bankovka ; pexels.com

5) stoeurová bankovka

Zelená eurobankovka nám približuje barok a rokoko. Charakteristickým prvkom v baroku bolo zdobenie okien a portálov pomocou zlata a mramoru. Stavby tiež krášlilo množstvo sôch. Rokoko sa v architektúre prejavilo najmä veľkými oknami, svetlými priestormi a jemne dekorovaným interiérom. Dôraz sa kládol tiež na parkovú architektúru. K našim najznámejším rokokovým stavbám patrí určite Prezidentský palác na Hodžovom námestí v Bratislave. Medzi významné barokové stavby zaraďujeme viedenský Belveder, Kostol svätej Trojice, Mirbachov palác, Esterházyho palác v Bratislave a kaštiele v Bernolákove, Halíči a Markušovciach.

Tajomstvá eurobankoviek - dollar bill 100 euro money banknote 52541 1024x583 - Tajomstvá eurobankoviek
pexels.com

6) dvestoeurová bankovka

Prostredníctvom žlto-hnedej „dvestoeurovky“ sa dostávame do 19. storočia, konkrétne do obdobia secesie. V secesii sa využívali ozdobné reliéfy s motívmi inšpirovanými prírodou. V architektúre sa tiež začala objavovať asymetria. Príkladmi secesných budov sú Kostol svätej Alžbety, lepšie známy ako Modrý kostolík v Bratislave, budova Hlavnej stanice v Prahe a kúpeľné domy Irma a Thermia Palace v Piešťanoch.

Tajomstvá eurobankoviek - dollar bill 200 euro money banknote 52976 1024x546 - Tajomstvá eurobankoviek
Secesný štýl na dvestoeurovej bankovke ; pexels.com

7) päťstoeurová bankovka

Fialová päťstoeurová bankovka nás po historickej architektonickej exkurzii vracia späť do 21. storočia, pretože reprezentuje modernú architektúru. K jej typickým znakom patrí absencia ornamentov, zjednodušenie formy, používanie materiálov ako betón, oceľ a sklo. Množstvo dobrých príkladov uplatnenia tohto štýlu môžeme vidieť denne v uliciach.

Tajomstvá eurobankoviek - euro 2402711 1920 1024x606 - Tajomstvá eurobankoviek
“ Moderná päťstoeurovka“

Okrem stavieb reprezentujúcich jednotlivé architektonické slohy sa na bankovkách nachádzajú aj ochranné prvky. Na lícnej strane 5, 10 a 20 – euroviek si môžete všimnúť holografický prúžok, na ktorom sa pri naklonení bankovky strieda nominálna hodnota so znakom €. Na lícnej strane ostatných bankoviek sa namiesto prúžku nachádza medailón s hologramom, ktorý sa pri naklonení bankovky opäť mení. Na každej bankovke sa tiež nachádza vodoznak, ktorý je viditeľný pri pohľade proti svetlu. Rovnako viditeľný je čiarový kód a čierny magnetický prúžok.

Nabudúce, keď budete platiť v obchode eurobankovkou, skúste si ju najprv poriadne poprezerať. Možno budete prekvapení, čo všetko na nej nájdete.

Zdroje:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Eurobankovka

spravy.pravda.sk

 

Kategórie:

Podobné články

mmnt.sk
Close Cookmode