zdielať

Dobrovoľníci vyzbierali v chránených lužných lesoch Bratislavy 340 kilogramov odpadu

- jasmin sessler DR2jtLy8Fe4 unsplash scaled - Dobrovoľníci vyzbierali v chránených lužných lesoch Bratislavy 340 kilogramov odpadu
Ilustračné foto. Jasmin Sessler

Analýza vyzbieraného a vytriedeného odpadu poskytne mestu prehľad o stave znečistenia týchto prírodných lokalít a tiež dáta v rámci nastavenia pravidiel pre zálohovanie obalov nápojov.

Spoločná veľká upratovacia akcia magistrátu hlavného mesta Bratislavy a dobrovoľníkov z VÚB banky odľahčila začiatkom júna lužné lesy na petržalskej strane Dunaja o 340 kilogramov odpadu. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová. Výsledkom nie je len čistejšia príroda chránených lesov Hrabiny, Soví a Pečniansky les, ale aj analýza vyzbieraného a vytriedeného odpadu. Táto poskytne mestu prehľad o stave znečistenia týchto prírodných lokalít aj dáta v rámci nastavenia pravidiel pre zálohovanie obalov nápojov.

Počas najväčšej akcie tohto druhu v lužných lesoch Bratislavy, za ktorú sa postavila aj kancelária primátora hlavného mesta, sa podarilo v Pečnianskom lese za mostom Lafranconi, Sovom lese od mosta Apollo k Ekonomickej univerzite a lese Hrabiny za Ekonomickou univerzitou smerom k Dunaju vyzbierať za 10 dní 340 kilogramov voľne pohodeného odpadu. Až 86 % tvoril vytriediteľný odpad, ktorý je možné recyklovať, resp. spracovať s ohľadom na životné prostredie a ktorý by bez tohto pričinenia znečisťoval mestské lesy ďalšie desiatky rokov.

Z odpadov, ktoré po správnosti patria do kontajnerov, respektíve do vriec na triedený zber, mali 18-percentné zastúpenie plasty. Z takmer 100 kilogramov analyzovanej vzorky tvorili PET fľaše 5 % a približne rovnaké zastúpenie mali aj plechovky. „Ak by sa po rozbehnutí zálohového systému do prírody nedostal už ani jeden zálohovaný obal, naďalej by tam ležalo množstvo iných druhov odpadu. Zálohovanie čistote prírody určite veľmi pomôže, naďalej však budú potrebné aj iné aktivity na zvyšovanie povedomia verejnosti o odpadoch,“ dodáva Marek Brinzík z organizácie NATUR-PACK, ktorá sa postarala o roztriedenie a analýzu odpadu z bratislavských lesov.

„Sme radi, že sa podarilo pomôcť lesom, ktoré majú pre Bratislavu z hľadiska biodiverzity veľký význam. Takýmto akciám sme pripravení sa venovať aj v budúcnosti,“ hovorí splnomocnenec primátora Bratislavy pre životné prostredie Andrej Kovarik.

Kategórie:

Podobné články