zdielať

Na Slovensku je rozpracovaných viacero projektov z batériového priemyslu

- 5FA3380065FE9B98749481 1 scaled 1 - Na Slovensku je rozpracovaných viacero projektov z batériového priemyslu

Na Slovensku je rozpracovaných viacero významných projektov podporujúcich batériový priemysel. Ako v tlačovej správe približuje Slovenská batériová aliancia, ďalšie podmienky výroby batérií určí pripravovaná legislatíva Európskej únie, ktorá by mala byť účinná do konca roku 2022. Batérie vyrábané v Európe budú mať podľa nej digitálny pas a zodpovedať určeným štandardom. Každá batéria bude mať evidovanú uhlíkovú stopu a určenú zodpovednosť za jej recykláciu, ktorú musíme dostať na priemyselnú úroveň.

„Ak chceme znížiť emisie a plynulo prejsť na energeticky efektívne technológie, budú aj pre slovenský priemysel nevyhnutnosťou batériové systémy. Už dnes sa naše podniky musia pripravovať na radikálne zmeny vo výrobných a technologických procesoch a tam s vysokou pravdepodobnosťou identifikujú príležitosti a možnosti využitia batérií,“ uviedol predseda aliancie Marián Smik. Vzhľadom na plánovaný objem finančných prostriedkov z únie, ktoré Slovensko musí vyčerpať každý rok najmä na opatrenia v priemysle, je podľa aliancie nevyhnutné zapojiť do spolupráce so štátom odborné združenia a zástupcov priemyslu.

Slovenská batériová aliancia vznikla v roku 2019. V súčasnosti má 18 členov vrátane priemyselných a energetických holdingov, firiem, slovenských technických univerzít a Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV. Jej hlavným cieľom je zabezpečiť podporu pre konkurencieschopnosť, spájanie a mobilizovanie zdrojov členov, aby sa na Slovensku etabloval batériový ekosystém a zvýšilo sa povedomie o jeho význame v priemysle.

Kategórie:

Podobné články

mmnt.sk
Close Cookmode